SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (2) 2011 str. 3–14

Mykhaylo Delyavskyy, Aleksandra Niespodziana, Dariusz Buchaniec

ROZWIĄZYWANIE CIENKICH PŁYT ŻEBROWANYCH METODĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

słowa kluczowe: płyty żebrowane, belka Eulera, metoda elementów konstrukcyjnych, pły- ty niejednorodne
abstrakt: W pracy podjęto próbę wymodelowania elementu płytowo-żebrowego. Współdziałanie płyty i żebra zapewnia się, spełniając równania równowagi statycznej sił normalnych i stycznych występujących na dolnej powierzchni płyty i górnej powierzchni żebra. Następnie uogólnia się opis elementu płytowego, uwzględniając nieznane przemieszczenia poziome. Otrzymane równanie ugięcia elementu płytowego zawiera nieznane siły oddziaływania dolnej powierzchni płyty. Rozwiązaniem równania jest suma całki ogólnej równania jednorodnego i całki szczególnej równania niejednorodnego. Całkę ogólną przy- jęto w postaci symetrycznej. Rozwiązanie szczególne wyznacza się, dokonując rozkładów w szeregi funkcyjne obciążeń płyty i sił współdziałania. W kolejnym etapie modelowania powtarza się ten proces dla żebra. Połączenie tych dwu opisów – płyty i żebra, definiuje model elementu płytowo-żebrowego.
pub/10_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Delyavskyy, Mykhaylo, et al. "SOLVING THIN FINNED PLATES USING STRUCTURAL ELEMENTS METHOD." Acta Sci.Pol. Architectura 10.2 (2011): 3–14.
APA Delyavskyy, M. et al. (2011). SOLVING THIN FINNED PLATES USING STRUCTURAL ELEMENTS METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (2), 3–14
ISO 690 Delyavskyy, Mykhaylo, Niespodziana, Aleksandra, Buchaniec, Dariusz. SOLVING THIN FINNED PLATES USING STRUCTURAL ELEMENTS METHOD. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.2: 3–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue2/abstract-3.html