SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (2) 2011 str. 25–34

Eleonora Gonda-Soroczyńska

NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ UZDROWISKA WIEJSKIEGO SOKOŁOWSKO

słowa kluczowe: uzdrowisko wiejskie, wieś, potencjał uzdrowiska wiejskiego, odnowa wsi, zasoby surowców leczniczych, właściwości klimatyczne
abstrakt: W opracowaniu zwrócono uwagę na byłe dolnośląskie uzdrowisko wiejskie Sokołowsko, któremu przypisać można miano „uzdrowiska zapomnianego”. Potencjał lecznictwa uzdrowiskowego to przede wszystkim: właściwości klimatyczne, zasoby surowców leczniczych oraz infrastruktura usługowa. Główne atuty miejscowości to przede wszystkim: górska lokalizacja przygraniczna nieopodal Wałbrzycha, właściwości klimatyczne sprzyjające leczeniu dróg oddechowych, infrastruktura uzdrowiskowa, unikalne w skali kraju krajobrazy górskie, objęte ochroną w ramach utworzonego w 1998 roku Parku Krajobrazowego „Sudety Wałbrzyskie”. Współcześnie niepokojącym zjawiskiem jest zmniejsza- nie się bazy lecznictwa uzdrowiskowego w regionie oraz ogólnej liczby kuracjuszy (patrz Sokołowsko i inne miejscowości uzdrowiskowe zarówno miejskie, jak i wiejskie).
pub/10_2_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gonda-Soroczyńska, Eleonora. "UNUSED POTENTIAL OF RURAL SOKOŁOWSKO SPA." Acta Sci.Pol. Architectura 10.2 (2011): 25–34.
APA Gonda-Soroczyńska E. (2011). UNUSED POTENTIAL OF RURAL SOKOŁOWSKO SPA. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (2), 25–34
ISO 690 Gonda-Soroczyńska, Eleonora. UNUSED POTENTIAL OF RURAL SOKOŁOWSKO SPA. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.2: 25–34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue2/abstract-25.html