SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (2) 2011 str. 15–24

Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko

BUDOWNICTWO REGIONALNE W WIDŁACH WARTY I NERU

słowa kluczowe: konstrukcje murowe, kamień budowlany, gezy i opoki
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki rozpoznania stanu zachowania i specyfiki budownictwa regionalnego, występującego w obrębie międzyrzecza Warty i Neru. Na tym terenie od końca XIX wieku, przez kilkadziesiąt lat, konstrukcje murowe budynków mieszkalnych i inwentarskich bazowały na węglanowo-krzemionkowym kamieniu budowlanym, eksploatowanym w kamieniołomach we wsi Rożniatów koło Dąbia nad Nerem. Duża popularność tego lokalnego surowca budowlanego, wynikająca przede wszystkim z łatwości jego pozyskiwania i dalszej obróbki, spowodowała, że opisywany obszar uzyskał wyraźną odrębność architektoniczną, unikalną w skali nizinnej części Polski. Ślady tej odrębności są nadal wyraźnie czytelne w krajobrazie, zwłaszcza wiejskim, aczkolwiek z roku na rok liczba tych charakterystycznych budowli zmniejsza się w wyniku przebudowy, dewastacji lub prac rozbiórkowych.
pub/10_2_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gorączko, Marcin, and Aleksandra Gorączko. "TRADITIONAL FARM BUILDINGS IN THE REGION BETWEEN THE RIVERS WARTA AND NER." Acta Sci.Pol. Architectura 10.2 (2011): 15–24.
APA Gorączko M. and Gorączko A. (2011). TRADITIONAL FARM BUILDINGS IN THE REGION BETWEEN THE RIVERS WARTA AND NER. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (2), 15–24
ISO 690 Gorączko, Marcin, Gorączko, Aleksandra. TRADITIONAL FARM BUILDINGS IN THE REGION BETWEEN THE RIVERS WARTA AND NER. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.2: 15–24.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue2/abstract-15.html