SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 10 (2) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (2) 2011 str. 3–14
Mykhaylo Delyavskyy, Aleksandra Niespodziana, Dariusz Buchaniec
ROZWIĄZYWANIE CIENKICH PŁYT ŻEBROWANYCH METODĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 15–24
Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko
BUDOWNICTWO REGIONALNE W WIDŁACH WARTY I NERU
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 25–34
Eleonora Gonda-Soroczyńska
NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ UZDROWISKA WIEJSKIEGO SOKOŁOWSKO
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 35–42
Hanka Zaniewska, Norbert Dąbkowski
JAKOŚĆ ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO W OSIEDLACH POPEGEEROWSKICH
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 43–48
Marek Dohojda
PRZYCZYNY POWSTAWANIA USZKODZEŃ W PODŁOGACH BETONOWYCH MAGAZYNÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 49–50
Andrzej Ciepielowski
RECENZJA KSIĄŻKI EDWARDA SZYMAŃSKIEGO „MATERIAŁY BUDOWLANE. TOM I”
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).