SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (1) 2011 str. 51–60

Zuzanna Borcz, Anna Borcz

FUNKCJE I FORMY BALKONÓW JAKO ELEMENTU ARCHITEKTONICZEGO

słowa kluczowe: balkon, loggia, wykusz, balustrada
abstrakt: Przedstawiono różne funkcje i formy elementów architektonicznych, jakimi są: balkony, loggie, okna balkonowe i wykusze. Początkowo balkony występowały jako elementy obronne, związane z murami i basztami, taką rolę pełniły również wieże, skąd strażnik miejski mógł oglądać całe miasto. W budownictwie mieszkaniowym balkony pojawiają się w średniowieczu, spotykane są w renesansie i baroku, w okresie secesji przeżywają rozkwit formy, a w czasach współczesnych ożywiają elewacje przez zastosowanie światłocienia. Balkony wewnętrzne spotyka się w pałacach w formie krużganków, w kościołach katolickich stanowią miejsce dla chóru i organów, a w zborach protestanckich są przeznaczone dla wiernych. Pod względem konstrukcyjnym i materiałowym balkony zmieniały się zgodnie z postępem techniki budowlanej – najpierw były wykonywane z kamienia i drewna, z biegiem lat doszło żeliwo, stal walcowana i wreszcie żelbet.
pub/10_1_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borcz, Zuzanna, and Anna Borcz. "FUNCTIONS AND FORMS OF BALCONIES AS ARCHITECTURAL ELEMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 10.1 (2011): 51–60.
APA Borcz Z. and Borcz A. (2011). FUNCTIONS AND FORMS OF BALCONIES AS ARCHITECTURAL ELEMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (1), 51–60
ISO 690 Borcz, Zuzanna, Borcz, Anna. FUNCTIONS AND FORMS OF BALCONIES AS ARCHITECTURAL ELEMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.1: 51–60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue1/abstract-51.html