SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (1) 2011 str. 43–50

Henryk Żelazny

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA W ŁAZIENCE PODCZAS RÓŻNYCH PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM POMIESZCZENIA

słowa kluczowe: wilgotność względna powietrza, łazienka, użytkowanie pomieszczeń
abstrakt: Celem pracy była analiza kształtowania się wilgotności względnej powietrza w łazience żelbetowego budynku prefabrykowanego podczas mycia się w umywalce, kąpieli pod natryskiem lub w wannie, prania w pralce automatycznej i suszenia odzieży. Wilgotność względną powietrza oceniano za pomocą miernika mikroklimatu MM-01 z ze- społem sond zawieszonych w połowie wysokości pomieszczenia. Badany wskaźnik higrometryczny najbardziej wzrósł (to jest aż o 26,0%) podczas kąpieli pod natryskiem i wyniósł 63,3%. Nie została jednak przekroczona wartość progowa 70%, sprzyjająca namnażaniu się trudnych do likwidacji grzybów pleśniowych.
pub/10_1_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żelazny, Henryk. "THE RELATIVE AIR HUMIDITY IN THE BATHROOM DURING THE VARIOUS PROCESSES RELATED TO THE USE OF ROOM." Acta Sci.Pol. Architectura 10.1 (2011): 43–50.
APA Żelazny H. (2011). THE RELATIVE AIR HUMIDITY IN THE BATHROOM DURING THE VARIOUS PROCESSES RELATED TO THE USE OF ROOM. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (1), 43–50
ISO 690 Żelazny, Henryk. THE RELATIVE AIR HUMIDITY IN THE BATHROOM DURING THE VARIOUS PROCESSES RELATED TO THE USE OF ROOM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.1: 43–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue1/abstract-43.html