SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (1) 2011 str. 31–41

Włodzimierz Rajda, Tomasz Stachura, Wioletta Żarnowiec

WŁASNOŚCI FIZYCZNE I PRZESIĄKLIWOŚĆ KOMPOZYTU WARSTWY NOŚNEJ I PIASKU WARSTWY DRENAŻOWEJ PŁYTY BOISKA WISŁY KRAKÓW SA PO PRZEBUDOWIE W 2004 ROKU

słowa kluczowe: płyta boiska, warstwa nośna, warstwa drenażowa, wodoprzepuszczalność
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań niektórych własności fizycznych i wodoprzepuszczalności kompozytu warstwy nośnej oraz piasku warstwy drenażowej płyty boiska piłkarskiego na stadionie klubu Wisła Kraków SA w Krakowie trzy lata po przebudowie wykonanej w 2004 roku, według normy DIN 18 035. Uziarnienie, gęstość właściwą, gęstość objętościową, porowatość, przesiąkliwość i współczynniki filtracji oznaczono metodami standardowymi. Wyniki badań porównano z zaleceniami normy. Wykazano istotne znaczenie kompozytu dla wodoprzepuszczalności płyty boiska. Wyniki mogą być wykorzystane przy budowie lub przebudowie boisk i obiektów sportowych z naturalnym porostem trawiastym.
pub/10_1_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rajda, Włodzimierz, et al. "PHYSICAL PROPERTIES AND PERMEABILITY OF THE COMPOSITE CARRIER LAYER AND SAND DRAINAGE LAYER FOOTBALL FIELD WISLA KRAKOW AFTER THE RENOVATION IN 2004." Acta Sci.Pol. Architectura 10.1 (2011): 31–41.
APA Rajda, W. et al. (2011). PHYSICAL PROPERTIES AND PERMEABILITY OF THE COMPOSITE CARRIER LAYER AND SAND DRAINAGE LAYER FOOTBALL FIELD WISLA KRAKOW AFTER THE RENOVATION IN 2004. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (1), 31–41
ISO 690 Rajda, Włodzimierz, Stachura, Tomasz, Żarnowiec, Wioletta. PHYSICAL PROPERTIES AND PERMEABILITY OF THE COMPOSITE CARRIER LAYER AND SAND DRAINAGE LAYER FOOTBALL FIELD WISLA KRAKOW AFTER THE RENOVATION IN 2004. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.1: 31–41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue1/abstract-31.html