SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (1) 2011 str. 19–30

Katarzyna Kurpias-Warianek

ANALIZA ZMIAN DYSTRYBUCJI PORÓW POD WPŁYWEM CYKLICZNEGO ZAMRAŻANIA-ROZMRAŻANIA W WYBRANYCH GRUNTACH SPOISTYCH

słowa kluczowe: cykliczne zamrażanie-rozmrażanie, parametry mikrostruktury, dystrybucja porów, wskaźnik nierównomierności rozkładu, wskaźnik podobieństwa krzywych
abstrakt: Artykuł przedstawia wyniki analizy istotności wpływu cyklicznego zamrażania-rozmrażania (ZR) oraz rodzaju systemu zamrażania na zmiany dystrybucji porów dla gruntów spoistych wybranych przy zastosowaniu wieloczynnikowej analizy wariancji. Na podstawie ilościowej analizy fotogramów SEM przeprowadzono analizę dystrybucji wielkości porów w wybranych reprezentatywnych próbkach 5 spoistych gruntów niemrożonych, poddanych jednemu cyklowi zamrażania w systemach otwartym i zamkniętym. W celach porównawczych zdefiniowano dwa parametry charakteryzujące otrzymane krzywe dystrybucji porów KDP: wskaźnik nierównomierności rozkładu (β) i wskaźnik podobieństwa krzywych KDP (ε).
pub/10_1_19.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt1/10_1_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kurpias-Warianek, Katarzyna. "ANALYSIS OF PORE-SIZE DISTRIBUTION UNDER THE INFLUENCE OF CYCLIC FREEZE-THAW IN SELECTED COHESIVE SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 10.1 (2011): 19–30.
APA Kurpias-Warianek K. (2011). ANALYSIS OF PORE-SIZE DISTRIBUTION UNDER THE INFLUENCE OF CYCLIC FREEZE-THAW IN SELECTED COHESIVE SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 10 (1), 19–30
ISO 690 Kurpias-Warianek, Katarzyna. ANALYSIS OF PORE-SIZE DISTRIBUTION UNDER THE INFLUENCE OF CYCLIC FREEZE-THAW IN SELECTED COHESIVE SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2011, 10.1: 19–30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue1/abstract-19.html