SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 10 (1) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (1) 2011 str. 5–17
Mieczysław Chalfen, Joanna Kamińska
WPŁYW NIEDOKŁADNOŚCI OKREŚLENIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH NA WARUNKI PRZEPŁYWU WODY PRZEZ WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 19–30
Katarzyna Kurpias-Warianek
ANALIZA ZMIAN DYSTRYBUCJI PORÓW POD WPŁYWEM CYKLICZNEGO ZAMRAŻANIA-ROZMRAŻANIA W WYBRANYCH GRUNTACH SPOISTYCH
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 31–41
Włodzimierz Rajda, Tomasz Stachura, Wioletta Żarnowiec
WŁASNOŚCI FIZYCZNE I PRZESIĄKLIWOŚĆ KOMPOZYTU WARSTWY NOŚNEJ I PIASKU WARSTWY DRENAŻOWEJ PŁYTY BOISKA WISŁY KRAKÓW SA PO PRZEBUDOWIE W 2004 ROKU
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 43–50
Henryk Żelazny
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA W ŁAZIENCE PODCZAS RÓŻNYCH PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM POMIESZCZENIA
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 51–60
Zuzanna Borcz, Anna Borcz
FUNKCJE I FORMY BALKONÓW JAKO ELEMENTU ARCHITEKTONICZEGO
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).