SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 1 (1) 2002 str. 85–95

Krzysztof Murawski

ZMODYFIKOWANA TEORIA STATECZNOśCI ENGESSERA-SHANLAY’A DLA CYLINDRYCZNYCH CIENKOśCIENNYCH PRęTóW Z PRZYKłADEM ZASTOSOWANIA DLA STALI ST35

słowa kluczowe: stateczność, obciążenie kryrtczne, cienkościenny, Engesser, Kármán, Shanley
abstrakt: W pracy przedstawiono zmodyfikowaną teorię Engessera-Shanlay’a w odniesieniu do osiowo ściskanych cienkościennych prętów cylindrycznych. Rozpatrywano problem obciążeń krytycznych w stanach sprężysto-plastycznych. Wpływ uplastycznienia krytycznego przekroju poprzecznego określono kątem ??, który odnoszono do smukłości pręta. Otrzymane teoretyczne wyniki porównano z wynikami badań eksperymentalnych na próbkach ze stali St35.

Zapis do cytowania:

MLA Murawski, Krzysztof. "The Engesser-Shanley modified theory of stability of thin-walled cylindrical rods with example of use for steel St 35." Acta Sci.Pol. Architectura 1.1 (2002): 85–95.
APA Murawski K. (2002). The Engesser-Shanley modified theory of stability of thin-walled cylindrical rods with example of use for steel St 35. Acta Sci.Pol. Architectura, 1 (1), 85–95
ISO 690 Murawski, Krzysztof. The Engesser-Shanley modified theory of stability of thin-walled cylindrical rods with example of use for steel St 35. Acta Sci.Pol. Architectura, 2002, 1.1: 85–95.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume1/issue1/abstract-85.html