SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 1 (1) 2002 str. 53–62

Kazimierz Banasik, Mariusz Barszcz, Joanna Pudzianowska, Zofia Czempińska-Świtalska

WYZNACZANIE CZASU OPóźNIENIA ODPłYWU WEZBRANIOWEGO W ZLEWNI RZEKI GZóWKI

słowa kluczowe: małe zlewnie, proces opad - odpływ, czas opóźnienia odpływu wody
abstrakt: Celem pracy jest przedstawienie wyników pomiarów czasu opóźnienia odpływu z nizinnej zlewni rzeki Gzówki, położonej na Równinie Radomskiej, po profil Jedlnia Letnisko. Czas opóźnienia odpływu obliczono na podstawie 6 największych zdarzeń opad - odpływ zarejestrowanych w latach 1997-2001. Średnia wartość z pomiarów wynosi 13,9 h. Wartość tę porównano z czasem opóźnienia uzyskanym z 10 formuł empirycznych. Wartości najbliższe, uzyskane z pomiarów, otrzymano przy zastosowaniu wzoru Nasha (równanie 6), wzoru według modelu Wackermanna z parametrami Ignara (równanie 12) oraz SCS (równanie 2).

Zapis do cytowania:

MLA Banasik, Kazimierz, et al. "Estimation of lag time of runoff for a small agricultural catchment." Acta Sci.Pol. Architectura 1.1 (2002): 53–62.
APA Banasik, K. et al. (2002). Estimation of lag time of runoff for a small agricultural catchment. Acta Sci.Pol. Architectura, 1 (1), 53–62
ISO 690 Banasik, Kazimierz, et al. Estimation of lag time of runoff for a small agricultural catchment. Acta Sci.Pol. Architectura, 2002, 1.1: 53–62.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume1/issue1/abstract-53.html