SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 1 (1) 2002 str. 5–15

Hanka Zaniewska

ZMIANY W KSZTAłTOWANIU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W PROCESIE TRANSFORMACJI SPOłECZNO-GOSPODARCZEJ

słowa kluczowe: obszary wiejskie, zabudowa mieszkaniowa, standard zamieszkiwania, ład przestrzenny, ludzie starsi na wsi
abstrakt: Przedmiotem pracy jest przedstawienie zmian w stanie zabudowy mieszkaniowej na wsi w okresie 1990-2000 wyrażonych miernikami sytuacji mieszkaniowej i standardów mieszkaniowych. Wybrane zagadnienia charakteryzują jakościowe przeobrażenia, wskazując jednocześnie na problemy wymagające szczególnej uwagi w kształtowaniu ładu przestrzennego obszarów wiejskich.

Zapis do cytowania:

MLA Zaniewska, Hanka. "Changes in the residential housing formation on the rural areas in social-economic transformation process." Acta Sci.Pol. Architectura 1.1 (2002): 5–15.
APA Zaniewska H. (2002). Changes in the residential housing formation on the rural areas in social-economic transformation process. Acta Sci.Pol. Architectura, 1 (1), 5–15
ISO 690 Zaniewska, Hanka. Changes in the residential housing formation on the rural areas in social-economic transformation process. Acta Sci.Pol. Architectura, 2002, 1.1: 5–15.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume1/issue1/abstract-5.html