SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 1 (1) 2002 str. 41–51

Sławomir Bajkowski, Piotr Siwicki, Janusz Urbański

WYKORZYSTANIE BADAń LABORATORYJNYCH ROZMYć PONIżEJ BUDOWLI WODNYCH DO OCENY ICH BEZPIECZEńSTWA

słowa kluczowe: rozmycia poniżej budowli wodnych, bezpieczeństwo budowli wodnych
abstrakt: W artykule opisano kryteria oceny zagrożenia budowli wodnych rozmyciem dna stanowiska dolnego. Opisano sposób określania granicznego nachylenia krytycznej prostej bezpieczeństwa, według kryterium stateczności zastępczej i zakresu aktywnej strefy naprężeń. Przedstawiono zmienność wartości współczynników nachylenia prostej krytycznej, uzyskanych w badaniach doświadczalnych, na tle wartości teoretycznych.

Zapis do cytowania:

MLA Bajkowski, Sławomir, et al. "Utilization of laboratory investigations of local scour below water structures to estimate their safety." Acta Sci.Pol. Architectura 1.1 (2002): 41–51.
APA Bajkowski, S. et al. (2002). Utilization of laboratory investigations of local scour below water structures to estimate their safety. Acta Sci.Pol. Architectura, 1 (1), 41–51
ISO 690 Bajkowski, Sławomir, Siwicki, Piotr, Urbański, Janusz. Utilization of laboratory investigations of local scour below water structures to estimate their safety. Acta Sci.Pol. Architectura, 2002, 1.1: 41–51.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume1/issue1/abstract-41.html