SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 1 (1) 2002 str. 29–40

Andrzej Czerniak

ZABEZPIECZENIA PRZECIWEROZYJNE SKARP PRZEZ GAZONOWą OBUDOWę BIOLOGICZNO-TECHNICZNą

słowa kluczowe: erozja, wzmocnienie skarp
abstrakt: Celem przedstawionych badań, prowadzonych w Katedrze Inżynierii Leśnej AR w Poznaniu, było opracowanie mieszanki korowo-cementowo-piaskowej, z której możliwe jest wykonanie gazonowej obudowy biologiczno-technicznej skarp, służącej zahamowaniu procesów erozyjnych. Założono, że gazony o obrysie sześciokąta foremnego z wydrążeniem wypełnionym humusem i obsiane roślinnością trawiastą przydatne będą do umacniania skarp o dużych nachyleniach (składowisk odpadów przemysłowych, nasypów i wykopów ziemnych, wydm itp.). Ułożone „w kratę” elementy umożliwiają wypełnienie wolnych powierzchni humusem i obsiew bez groźby jego wymycia. Obudowa gazonowa wstępnie zapewnia stabilność stoku, aż do momentu rozwoju roślinności, która przejmuje rolę umacniającą. Założono, że roślinność ukorzeniająca się w gruncie gazonu będzie jednocześnie przerastać jego ściany, a szczególnie jego dno, zawierające granulat nawozowy. W efekcie nastąpi proces wrastania korzeni w skarpę i powolny rozpad elementów korowo-cementowo-piaskowych.

Zapis do cytowania:

MLA Czerniak, Andrzej. "The erosion protection of slopes with a biological - technical reinforcement of the slopes." Acta Sci.Pol. Architectura 1.1 (2002): 29–40.
APA Czerniak A. (2002). The erosion protection of slopes with a biological - technical reinforcement of the slopes. Acta Sci.Pol. Architectura, 1 (1), 29–40
ISO 690 Czerniak, Andrzej. The erosion protection of slopes with a biological - technical reinforcement of the slopes. Acta Sci.Pol. Architectura, 2002, 1.1: 29–40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume1/issue1/abstract-29.html