SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 1 (1) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (1) 2002 str. 5–15
Hanka Zaniewska
Zmiany w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej na obszarach wiejskich w procesie transformacji społeczno-gospodarczej
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 17–27
Grzegorz Nawalany, Wacław Bieda
Wymiana ciepła między gruntem a zagłębioną przechowalnią i chłodnią owoców
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 29–40
Andrzej Czerniak
Zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp przez gazonową obudowę biologiczno-techniczną
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 41–51
Sławomir Bajkowski, Piotr Siwicki, Janusz Urbański
Wykorzystanie badań laboratoryjnych rozmyć poniżej budowli wodnych do oceny ich bezpieczeństwa
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 53–62
Kazimierz Banasik, Mariusz Barszcz, Joanna Pudzianowska, Zofia Czempińska-Świtalska
Wyznaczanie czasu opóźnienia odpływu wezbraniowego w zlewni rzeki Gzówki
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 63–71
Alicja Michalik, Artur Radecki-Pawlik
Zależność przepływu korytotwórczego rzek górskich od składu granulometrycznego rumowiska wleczonego
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 73–84
Dariusz Górski, Zbigniew Popek
Próba zastosowania modelu MIKE 11 do obliczeń transportu rumowiska w małej rzece nizinnej
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 85–95
Krzysztof Murawski
Zmodyfikowana teoria stateczności Engessera-Shanlay’a dla cylindrycznych cienkościennych prętów z przykładem zastosowania dla stali St35
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).