SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

RECENZENCI Acta Scientiarum Polonorum Architectura

2021

Prof. Dana Adamcová, Mendel University Brno, Czech Republic
Ph.D. Eng. Hubert Anysz, MBA, Warsaw University of Technology, Poland
Prof. Anna Bać, Wroclaw University of Science and Technology, Poland
Ph.D. Eng. Vazgen Bagdasaryan, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Radosław Barek, Poznan University of Technology, Poland
Eng. Petra Martínez Barroso, Mendel University Brno, Czech Republic
PhD Andrii Bomba, National University of Water Management and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Ph.D. Eng. Marek Chalecki, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Marian Drusa, University of Žilina, Slovakia
Prof. Paweł Falaciński, Warsaw University of Technology, Poland
Prof. Kazimierz Garbulewski, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Prof. Daniel Garlikowski prof.uczelni, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
Ph.D. Eng. Andrzej Głuchowski, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Tomasz Godlewski, prof. ITB, Building Research Institute (ITB), Warsaw
Ph.D. Eng. Katarzyna Jeleniewicz, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Oleksandr Jewtuszenko, Bialystok University of Technology, Poland
Prof. Eugeniusz Koda, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Prof. Peter Koteš, University of Žilina, Slovakia
Prof. Victor Kovalchuk,  National University of Water Management and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Ph.D. Eng. Jan Kowalski, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Ph.D. Eng. Paweł Król, Warsaw University of Technology, Poland
Prof. Mykola Kundrat, National University of Water Management and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Prof. Andrzej Kwinta, profesor UR, University of Agriculture in Krakow, Poland
Ph.D. Eng. Michał Liss, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland
Ph.D. Eng. Anna Markiewicz, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Marian Marschalko, Faculty of Mining and Geology, Czech Republic
Ph.D. Eng. Arch. Łukasz Mazur, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Victor Melnychuk, National University of Water Management and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Prof. Bohdan Michalak, Lodz University of Technology, Poland
Prof. Petras Milius, Kaunas University of Applied Engineering Sciences, Lithuania
Prof. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
Ph.D. Eng. Arch. Anna Nowak, Warsaw University of Technology, Poland
Ph.D. Eng. Eugeniusz Nowocień, Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Pulawy, Poland
Prof. Piotr Ostrowski, Lodz University of Technology, Poland
Ph.D. Eng. Simon Rabarijoely, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Norbert Radek, univ. prof., Kielce University of Technology, Poland
Prof. Edyta Rosłon-Szeryńska, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Kinga Rybak - Niedziółka, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Raimondas Šadzevičius, Vytautas Magnus University Akademy of Agriculture, Lithuania
Prof. Wojciech Sas, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Vasil Shvab’yuk, Lutsk National Technical University, Ukraine
Prof. Rytis Skominas, Vytautas Magnus university Akademy of Agriculture, Lithuania
Prof. Marzena Smol, Division of Biogenic Raw Materials Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
Prof. Agnieszka Starzyk, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Ph.D. Eng. Bohdan Stejskal, Mendel University Brno, Czech Republic
Ph.D. Eng. Mateusz Stalmaszczyk, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Ph.D. Eng. Olga Szalechetka, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Tomasz Szczepański, University of Warsaw, Poland
Prof. Alojzy Szymański, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Ph.D. Eng. Anna Szymczak-Graczyk, Poznań University of Life Sciences, Poland
Prof. Barbara Tomczyk, profesor uczelni, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Volodymyr Trach, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Ph.D. Julia Tracz, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Andrzej Ubysz, Wroclaw University of Science and Technology, Poland
Prof. Monika Wągrowska, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Ewaryst Wierzbicki, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland
Prof. Jędrzej Wierzbicki, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
Ph.D. Eng. Jan Winkler, Mendel University Brno, Czech Republic
Ph.D. Eng. Grzegorz Wrzesiński, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Prof. Magdalena Daria Vaverková, Mendel University Brno, Czech Republic
Ph.D. Eng. Arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, Warsaw University of Technology, Poland
Prof. Katarzyna Zielonko-Jung, Gdańsk University of Technology, Poland
Prof. Krzysztof Zima, Cracow University of Technology, Poland
Ph.D. Eng. Mariusz Zółtowski, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland2020

Dana Adamcová, BEng, PhD, Assoc. Prof., Mendel University Brno, Czech Republic
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. Jarosław Chormański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Daniel Garlikowski, prof. UP we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Mateusz Hammerling, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl, Politechnika Łódzka, Łódź
dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Krzysztof Karsznia, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
Warszawa
dr hab. Adam Kiczko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. Bolesław Kłosiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Manfred Köhler, BEng, PhD, Assoc. Prof., Neubrandenburg University of Applied Sciences, Germany
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Andryi Kostruba, DSc in Phys.-Math., Assoc. Prof., Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary
Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine
Victor Koval’chuk, BEng, PhD, DScTech, ProfTit, National University of Water and Environmental
Engineering, Rivne, Ukraine
dr hab. inż. Adam Krasiński, prof. PG, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Oleksandr Kvartenko, BEng, PhD, DScTech, ProfTit, National University of Water and Environmental
Engineering, Rivne, Ukraine
dr hab. inż. Mirosław Lipiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Warszawa
dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. SGSP, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
dr hab. inż. Piotr Ostrowski, Politechnika Łódzka, Łódź
dr inż. arch. kraj. Agata Pawłat-Zawrzykraj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Warszawa
dr inż. Konrad Piechowicz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
Shilton Rica, BEng, PhD, University of Luxembourg, Luxembourg
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
dr inż. arch. Kinga Rybak-Niedziółka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Wojciech Sas, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Zdzisław Skutnik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Piotr E. Srokosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Białystok
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr inż. arch. Anna Tofiluk, Politechnika Warszawska, Warszawa
Volodymyr Trach, BEng, PhD, DScTech, ProfTit, National University of Water and Environmental
Engineering, Rivne, Ukraine
prof. dr hab. inż. Henryk Franciszek Tylicki, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Piła
Magdalena Daria Vaverková, BEng, PhD, Assoc. Prof., Mendel University Brno, Czech Republic
dr hab. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
dr inż. Joanna Wilczarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Bydgoszcz
Jan Winkler, BEng, PhD, Mendel University in Brno, Czech Republic
Anatoliy Vlasyuk, BEng, PhD, DScTech, ProfTit, The National University of Ostroh Academy, Ukraine
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska, Politechnika Warszawska, Warszawa
Askar Zhusupbekov, BEng, PhD, DScTech, ProfTit, Eurasian National University, Kazachstan
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr hab. inż. Tymoteusz Zydroń, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

2019

doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D., Mendel University Brno, Czech Republic
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP,  Politechnika Poznańska, Poznań
prof. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, Politechnika Poznańska, Poznań
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Politechnika Białostocka, Białystok
dr inż. Agnieszka Dziadosz, Politechnika Poznańska, Poznań
Ing. Jakub Elbl, Ph.D., Spearhead Czech, Czech Republic
dr. hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
dr Akhmad Arifin Hadi, Instutut Pertanian Bogor, Indonezja
dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź
dr inż. Oscar Herrera-Granados, PhD, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. inż. Bożena Hoła, Politechnika Wrocławska, Wrocaław
prof. dr hab.inż. Józef Jasiczak,  Politechnika Poznańska, Poznań
dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, Politechnika Lubelska, Lublin
dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka, Białystok
dr inż. Tomasz Kałączyński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Paweł Król, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab.inż.arch. Jeremi T. Królikowski,  prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Michał Krzemiński, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. Wojciech Kubissa, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Janusz Kulejewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż., mgr inż. arch., Karolina Kurtz-Orecka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
assoc. prof. Milena Lakicevic Ph. D.,University of Novi Sad, Serbia
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UPL, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PGd, Politechnika Gdańska, Gdańska
dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. SGSP, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
dr inż. Piotr Ostrowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Katarzyna Pawluk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. arch. kraj. Agata Pawłat Zawrzykraj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków
dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Karol Prałat, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. Sławomir Rabczak, prof. Prz., Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
prof.dr hab.inż.Wacław Romaniuk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
prof. dr hab. Jan Rylke, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
dr hab. inż. Wojciech Sas, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż.  Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D., Mendel Univeristy in Brno
prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
dr hab. inż. Andrzej Strużyński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
dr hab. inz. arch. kraj. Barbara Szulczewska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB, Politechnika Białostocka, Białystok
dr inż. Marta Sybis, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
prof. dr hab. inż. Wołodymir Tracz, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, Równo, Ukraina
dr hab. inż. Piotr Urbański, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
assoc. prof.  Magdalena Daria Vaverková Ph. D., Mendel University Brno, Czech Republic
dr hab. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. arch. kraj.  Kinga Zinowiec-Cieplik, Politechnika Warszawska, Warszawa

2018

dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr hab. inż. arch. Radosław Barek, Politechnika Poznańska, Poznań
dr inż. Marek Bauer, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. Andrzej Batog, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska, Gdańsk
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
dr inż. Włodzimierz Cichy, Politechnika Gdańska, Gdańsk
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr inż. Angelika Duszyńska, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr Zbigniew Frankowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Dr Ing Eduardo Aguilera Gomez, Universidad de Guanajuato, Mexico
dr inż. Wojciech Gosk, Politechnika Białostocka, Białystok
dr hab. inż. Anna Grabiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. Izabela Hager, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. Maciej Hawrysz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, Politechnika Białostocka, Białystok
dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Grzegorz Kacprzak, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, Politechnika Poznańska, Poznań
dr inż. Jacek Kawalec, Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Jacek Korentz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. Piotr Kozioł, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Bydgoszcz
prof. dr hab. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Marcin Lefik, Politechnika Łódzka, Łódź
dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr inż. Mateusz Malinowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
dr inż. Józef Mirecki, Geoteko, Warszawa
dr inż. Monika Mitew-Czajewska, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr inż. Piotr Ostrowski, Politechnika Łódzka, Łódź
dr inż. Agata Pawłat-Zawrzykraj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
dr hab. inż. Wojciech Puła, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
dr inż. Bogdan Rymsza, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. Zdzisław Skutnik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków
dr hab. inż. Piotr Srokosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. Dr Ing Milada Šťastná, Mendal University in Brno, Czech Republic
dr hab. Mateusz Stępień, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Białystok
dr hab. inż. Leszek Szojda, Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. nzw. dr hab. inż. Zenon Szypcio, Politechnika Białostocka, Białystok
dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk
dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. Tomasz Tymiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
dr hab. Marzena Wińska-Krysiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Konrad Witczak, Politechnika Łódzka, Łódź
prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, Politechnika Gdańska, Gdańsk

2017

dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr hab. inż. arch. Radosław Barek, Politechnika Poznańska, Poznań
dr inż. Anna Baryła, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr doc. inż. Renáta Baskova, TUKE, Slovakia
prof. dr hab Stanisław Belniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
prof. dr hab. inż. Jan Bień, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Wiesław Gądek, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr ing. Eduardo Aguilera Gomez, Universidad de Guanajuato, Mexico
dr hab. inż. Anna Grabiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. Andrzej Gruchot, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr inż. Tomáš Hanák - Brno University of Technology, Czech Republic
prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki -  Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wrocaław
prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska, Poznań
dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, Politechnika Lubelska, Lublin
prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, Politechnika Poznańska, Poznań
dr inż. Ewa Kaznowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. Zbigniew Kledyński, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr  inż.  Jana Korytarova - Brno University of Technology, Czech Republic
dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. AGH, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków
dr inż. Paweł Król, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Paweł Łukowski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. Grzegorz Majewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr Maciej Maślakowski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
dr inż. Waldemar Misiak,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Zielona Góra
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. AGH, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków
dr hab. inż. Jerzy Pasławski – Politechnika Poznańska, Poznań
dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. arch. kr. Agata Pawłat-Zawrzykraj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
dr hab. Mieczysław Połoński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. Jan Antoni Rubin, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. Iwona Rybka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
dr inż. Elżbiera Szafranko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. Dariusz Walasek, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Andrzej Wałęga, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
dr hab. inż. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, Politechnika Poznańska, Poznań
dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, Politechnika Warszawska, Warszawa

2016

dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Andrzej Batog, Politechnika Wrocławska, Wrocław

dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska, Gdańsk

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

dr hab. inż. Dorota Bzowska, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Marcin Cudny, Politechnika Gdańska, Gdańsk

prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Politechnika Krakowska, Kraków

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Paweł Falaciński, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. Jan Gaszyński, Politechnika Krakowska, Kraków  

prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, Politechnika Koszalińska, Koszalin

dr inż. Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

dr inż. Anna Gołębiewska, Geoteko Sp. z o.o., Warszawa

dr inż. Wojciech Gosk, Politechnika Białostocka, Białystok

dr inż. arch. Mirosława Górecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

prof. dr hab. inż. Marian Granops, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, Politechnika Krakowska, Kraków

dr inż. Bolesław Kłosiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Beata Kowalska, Politechnika Lubelska, Lublin

dr hab. inż. Adam Krasiński, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Piotr Król, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Marek Lefik, Politechnika Łódzka, Łódź

dr hab. inż. Mirosław Lipiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Agnieszka Machowska, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Jan Matysiak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. Rafał Ossowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Piotr Ostrowski, Politechnika Łódzka, Łódź

dr hab. inż. Krzysztof Parylak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Wojciech Puła, Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

dr inż. Bogdan Rymsza, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Franciszek Sawczuk, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Jerzy Sękowski, Politechnika Śląska, Gliwice

dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Białystok

dr Tomasz Szczepański, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

dr hab. inż. Zenon Szybcio, Politechnika Białostocka, Białystok

dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk

dr hab. Marek Tarnawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin

dr hab. inż. Andrzej Truty, Politechnika Krakowska, Kraków

dr hab. inż. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

dr inż. Artur Wirowski, Politechnika Łódzka, Łódź

dr inż. Krzysztof Wiśniewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka, Białystok

dr inż. Janina Zaczek-Peplinska, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

2015

prof .dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Szczepan L. Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Ryszard R. Kaczyński, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. inż. Roman Marcinkowski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Stanisław Matysiak, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Marian Mokwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Mieczysław Połoński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Paweł Popielski, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska

dr hab. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

2014

prof. dr hab. inż. Lesław Brunarski, Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, Politechnika Warszawska

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Michał Knauff, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Eugeniusz Koda , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej

dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

dr inż. Jarosław Szulc , Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Edward Szymański, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska

2013

dr hab. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Szczepan Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jan Gaszyński, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka

dr inż. Anna Gołębiewska, Geoteko, Warszawa

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Krzysztof Karsznia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie