SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 21 (2) 2022

Spis treści:

Zeszyt 21 (2) 2022 str. 3-9
Amit Kumar, Dharmender Kumar Soni
Analiza statystyczna zmrożonej gleby zbrojonej włóknami
 
Zeszyt 21 (2) 2022 str. 11-19
Anna Markiewicz, Eugeniusz Koda
Wpływ liczby przewężeń na właściwości filtracyjne geowłóknin igłowych
 
Zeszyt 21 (2) 2022 str. 21-30
Bogdan Żółtowski, Leonel F. Castañeda, Mariusz Żółtowski, Tomasz Wierzbicki
Badanie stanu złożonych obiektów technicznych i konstrukcji
 
Zeszyt 21 (2) 2022 str. 31-41
Isaac Agbamu
Ocena awarii i wzmocnienia fundamentu w dziesięciopiętrowym wielofunkcyjnym budynku Port Harcourt, Stan Rivers, Nigeria
 
Zeszyt 21 (2) 2022 str. 43-53
Olga Szlachetka, Joanna Witkowska-Dobrev
Modelowanie tolerancyjne przewodzenia ciepła w czteroskładnikowym kompozycie biperiodycznym
 
Zeszyt 21 (2) 2022 str. 55-61
Grzegorz Wrzesiński
Obniżenie poziomu wody w wykopie pod budynek mieszkalny wielorodzinny w gęstej zabudowie miejskiej
 
Zeszyt 21 (2) 2022 str. 63-73
Anna Michalik
Wybrane aspekty cyfryzacji planowania przestrzennego w kontekście zmian legislacyjnych w Polsce
 
Zeszyt 21 (2) 2022 str. 75-83
Grzegorz Pasternak
Geodezyjny monitoring przemieszczeń obiektów geotechnicznych na przykładzie składowiska odpadów Radiowo w Warszawie
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).