SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Komitet redakcyjny Acta Scientiarum Polonorum Architectura

 

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda (redaktor naczelny) eugeniusz_koda@sggw.pl

 

dr hab. inż. Marek Kalenik (redaktor)

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko (redaktor)

dr hab. inż. Sławomir Bajkowski, prof. SGGW (redaktor)

dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW (redaktor)

dr inż. Marek Chalecki (redaktor) 

 

dr inż. Vazgen Bagdasaryan (sekretarz )

dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak (sekretariat redakcji)

inż. Kamila Okręglicka (sekretariat redakcji)

 

 

Redakcja

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

tel. 22 59 35 219
acta_architectura@sggw.pl

architectura.actapol.net

 

 

Wydawca

 

Wydawnictwo SGGW

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

wydawnictwo@sggw.pl

www.wydawnictwosggw.pl