SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Komitet redakcyjny Acta Scientiarum Polonorum Architectura

 

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda (redaktor naczelny) eugeniusz_koda@sggw.pl

dr inż. Vazgen Bagdasaryan (sekretarz)

dr hab. inż. Marek Kalenik

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

dr hab. inż. Sławomir Bajkowski, prof. SGGW

dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW

dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak

dr inż. Marek Chalecki

inż. Kamila Okręglicka

 

 

Redakcja

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

tel. 22 59 35 010
acta_architectura@sggw.pl

architectura.actapol.net

 

 

Wydawca

 

Wydawnictwo SGGW

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

wydawnictwo@sggw.pl

www.wydawnictwosggw.pl