SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

 

Acta Scientiarum Polonorum Architectura to czasopismo przeznaczone dla naukowców, projektantów, inżynierów i pracowników administracji w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

 

Profil tematyczny czasopisma dotyczy zagadnień budownictwa w szerokim znaczeniu tego słowa, w tym:

 • konstrukcji budowlanych, budownictwa mieszkaniowego i inwentarskiego,
 • budownictwa wodnego oraz jego podstaw hydraulicznych i hydrologicznych,
 • wpływu budynków i budowli na środowisko oraz budownictwa ekologicznego,
 • mechaniki budowli i mechaniki technicznej,
 • mechaniki gruntów i geotechniki,
 • monitoringu budowli,
 • materiałów i wyrobów budowlanych,
 • budownictwa energooszczędnego i mikroklimatu budynków,
 • drgań w budynkach i ich wpływu na budowle,
 • modelowania matematycznego w budownictwie,
 • technologii i organizacji robót budowlanych,
 • zagospodarowania i planowania przestrzennego,
 • architektury, a zwłaszcza jej małych form.

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie prac w języku angielskim.