SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 9 (4) 2010 str. 47–56

Konrad Podawca, Bartłomiej Kalinowski

WPŁYW ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKÓW WODNYCH STERNA I BOLOMEYA NA KLASY KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

słowa kluczowe: beton; mieszanka betonowa, konsystencja, Ve-Be, opad stożka
abstrakt: Głównym zagadnieniem, jakiemu poświęcony został artykuł, było badanie konsystencji mieszanek betonowych zaprojektowanych zgodnie z normą PN-B-06250, a następnie odniesienie otrzymanych wyników do przedziałów klas konsystencji zawartych w normie PN-EN 206-1. Kolejnym celem było zweryfi kowanie zasadności stosowania wskaźników wodnych Sterna i Bolomeya w kontekście otrzymania założonej klasy konsystencji mieszkanek betonowych. Prace laboratoryjne poprzedzone zostały wykonaniem szczegółowych obliczeń, dotyczących doboru poszczególnych składników betonu.
pub/9_4_47.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt4/9_4_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podawca, Konrad, and Bartłomiej Kalinowski. "IMPACT OF APPLICATION OF STERN AND BOLOMEY WATER REQUIREMENT FORMULAS ON CONCRETE MIXTURE CONSISTENCY CLASSES." Acta Sci.Pol. Arch. 9.4 (2010): 47–56.
APA (2010). IMPACT OF APPLICATION OF STERN AND BOLOMEY WATER REQUIREMENT FORMULAS ON CONCRETE MIXTURE CONSISTENCY CLASSES. Acta Sci.Pol. Arch. 9 (4), 47–56
ISO 690 PODAWCA, Konrad, KALINOWSKI, Bartłomiej. IMPACT OF APPLICATION OF STERN AND BOLOMEY WATER REQUIREMENT FORMULAS ON CONCRETE MIXTURE CONSISTENCY CLASSES. Acta Sci.Pol. Arch., 2010, 9.4: 47–56.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume9/issue4/abstract-47.html