SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 63-71

1. Aleksandra Nowysz, 2. Elżbieta Trocka-Leszczyńska

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland

TYPOLOGIA ARCHITEKTURY MIEJSKIEGO ROLNICTWA

słowa kluczowe: miejska farma, miejskie rolnictwo, miejskie ogrody, architektura krajobrazu
abstrakt:

Tematem artykułu jest współczesna architektura miejskiego rolnictwa, zdefiniowana jako przestrzenie
i obiekty zlokalizowane w miastach oraz przeznaczone do uprawy roślin jadalnych. Celem pracy jest omówienie
projektów integrujących życie miejskie z produkcją żywności. Zastosowano następujące metody
i techniki badawcze: przegląd literatury, studia przypadków, opisy projektów oraz analizy porównawcze.
Przedstawiono typologię architektury miejskiego rolnictwa i omówiono reprezentatywne przykłady dla poszczególnych
typów.

pub/20_3_63.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowysz, . Aleksandra, and . Elżbieta Trocka-Leszczyńska. "Typology of urban agriculture architecture." Acta Sci.Pol. Arch. 20.3 (2021): 63-71.
APA (2021). Typology of urban agriculture architecture. Acta Sci.Pol. Arch. 20 (3), 63-71
ISO 690 NOWYSZ, . Aleksandra, TROCKA-LESZCZYńSKA, . Elżbieta. Typology of urban agriculture architecture. Acta Sci.Pol. Arch., 2021, 20.3: 63-71.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-63.html