SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 3-10

1. Marek Dohojda, 2. SergiyFilipchuk, 3. Ruslan Makarenko

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Institute of Construction and Architecture, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

MATEMATYCZNE MODELOWANIE PRZYCZEPNOśCI ZBROJENIA Z BETONEM O DUżEJ WYTRZYMAłOśCI

słowa kluczowe: wytrzymałość, stal, beton, spoiwo
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wiązania stali z betonem o dużej wytrzymałości.
Zgodnie z wynikami planowanego eksperymentu równanie regresji może być wykorzystane do analizy
wpływu określonych czynników na naprężenia graniczne na powierzchni betonu i pręta stalowego, a także
do normalizacji naprężeń granicznych wiązania. Adekwatność modeli matematycznych wiązań do danych
eksperymentalnych udowodniono metodami statystycznymi.

pub/20_3_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dohojda, . Marek, et al. "Mathematical modeling of the adhesion of reinforcement with high strength concrete ." Acta Sci.Pol. Arch. 20.3 (2021): 3-10.
APA (2021). Mathematical modeling of the adhesion of reinforcement with high strength concrete . Acta Sci.Pol. Arch. 20 (3), 3-10
ISO 690 DOHOJDA, . Marek, SERGIYFILIPCHUK, ., MAKARENKO, . Ruslan. Mathematical modeling of the adhesion of reinforcement with high strength concrete . Acta Sci.Pol. Arch., 2021, 20.3: 3-10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-3.html