SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 20 (3) 2021

Spis treści:

Zeszyt 20 (3) 2021 str. 11-18
Konstantin Rusakov, Mykola Nagirniak
PRZYBLIŻONE OBLICZENIE PŁYTY KIRCHHOFFA SPOCZYWAJĄCEJ NA PODŁOŻU SPRĘŻYSTYM WŁASOWA O WYBRANYCH WARUNKACH BRZEGOWYCH
 

Zanleziono 1 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).