SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 51-64

Wacław Brachaczek

Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

RENOWACJE BUDYNKÓW Z ZAWILGOCONYMI I ZASOLONYMI MURAMI – ANALIZA PRZYPADKÓW

słowa kluczowe: tynki renowacyjne, sole w murach, wilgoć w murach
abstrakt:

W artykule omówiono zagadnienie renowacji budynków z zawilgoconymi i zasolonymi murami. Przedstawiono
wyniki badań konserwatorskich murów dwóch budynków historycznych pochodzących z początków
XX w. Ustalono, że mury budynków są obciążone wilgocią i solami. Używanie do renowacji takich murów
tradycyjnych tynków wapienno-cementowych czy cementowych jest rozwiązaniem doraźnym i krótkotrwałym
ze względu na ich niską dyfuzyjność. Odpowiednim materiałem są tynki renowacyjne, które powinny
być dobierane w zależności od właściwości muru. Przedstawiono różne podejścia do renowacji tych dwóch
budynków. Tam, gdzie wilgoć spowodowana była podciąganiem kapilarnym, najpierw odtworzono barierę
przeciwwilgociową oraz zastosowano system tynków renowacyjnych w układzie obrzutka, tynk podkładowy,
tynk hydrofobowy, powłoka malarska. W drugim przypadku, ze względu na częściową tylko wymianę
tynków, po zabezpieczeniu elewacji przed wodami opadowymi tynki uzupełnione zostaną obrzutką renowacyjną
i hydrofobowym tynkiem renowacyjnym. Przed nałożeniem powłoki malarskiej całość powierzchni
pokryta zostanie renowacyjną szpachlą wapienną.

pub/20_2_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brachaczek, Wacław. "Renovation of buildings having damp and salted walls – case analyses." Acta Sci.Pol. Arch. 20.2 (2021): 51-64.
APA (2021). Renovation of buildings having damp and salted walls – case analyses. Acta Sci.Pol. Arch. 20 (2), 51-64
ISO 690 BRACHACZEK, Wacław. Renovation of buildings having damp and salted walls – case analyses. Acta Sci.Pol. Arch., 2021, 20.2: 51-64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-51.html