SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 41-50

Joanna A. Pawłowicz

Faculty of Geoengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

CYFROWA INWENTARYZACJA USZKODZEŃ ELEWACJI BUDYNKU ZABYTKOWEGO

słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy (TLS), chmura punktów, stan techniczny budynku, remont budynku, building information model (BIM)
abstrakt:

W pracy przedstawiono zastosowanie trójwymiarowego naziemnego skaningu laserowego (TLS) w ocenie
stanu technicznego budynku zabytkowego na przykładzie browaru zlokalizowanego w Szczytnie (Polska).
Wszystkie prace związane z uzyskaniem cyfrowej bazy danych wykonywano skanerem laserowym Leica
ScanStation C10. Zakres prac obejmował pozyskanie i połącznie danych ze skaningu, a następnie określenie
na ich podstawie skali uszkodzeń w wirtualnym obrazie budowli. W artykule omówiono skuteczność wykorzystania
skanera laserowego przy inwentaryzacji uszkodzeń obiektu zabytkowego. Podczas pomiarów
napotkano na liczne ograniczenia, takie jak: trudne usytuowanie stanowisk, ruch na ulicach, ingerencja osób
postronnych i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zastosowanie metody TLS wykorzystującej skaner impulsowy
pozwala jednak na szybkie zdigitalizowanie całego obiektu, co przy inwentaryzacji dużych budynków
jest bardzo ważne. Warto dodać, że metoda ta jest jedną z nielicznych, która umożliwia inwentaryzację
punktów trudno dostępnych, na przykład połaci dachowych czy wież, z poziomu terenu. Skaner laserowy
doskonale nadaje się do cyfrowej inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Szczególnie świetnie sprawdza się
przy pomiarach uszkodzeń czy detali architektonicznych. Cyfrowe dane zebrane w terenie mogą być analizowane
przed komputerem w komfortowych warunkach. Niewątpliwą wadą skaningu laserowego jest występowanie
dużej ilości danych przypadkowych i niepożądanych. Wiąże się to z wykonaniem pracochłonnej filtracji
chmury punktów. Zdigitalizowane dane ułatwiają procedurę badawczą, ponieważ umożliwiają pomiary
skomplikowanych obiektów przy zachowaniu maksymalnej szczegółowości i w kameralnych warunkach.

pub/20_2_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pawłowicz, Joanna A.. "Digital survey of damages on the façade of a historical building." Acta Sci.Pol. Arch. 20.2 (2021): 41-50.
APA (2021). Digital survey of damages on the façade of a historical building. Acta Sci.Pol. Arch. 20 (2), 41-50
ISO 690 PAWłOWICZ, Joanna A.. Digital survey of damages on the façade of a historical building. Acta Sci.Pol. Arch., 2021, 20.2: 41-50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-41.html