SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 20 (1) 2021

Spis treści:

Zeszyt 20 (1) 2021 str. 3-12
Magdalena Grochulska-Salak
REURBANIZACJA W MODELU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ECO-CITY
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 13-23
Justyna Zdunek-Wielgołaska, Klara Kantorowicz, Krzysztof Rudzki
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII JAKO NARZĘDZIA WSPIERAJĄCEGO OCHRONĘ WARTOŚCI KULTUROWYCH PRZEDMIEŚĆ NA PRZYKŁADZIE DWORU W WARSZAWIE-BIAŁOŁĘCE
 

Zanleziono 2 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).