SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 185-194

Eugeniusz Koda (1), Piotr Osiński (1), Agnieszka Kiersnowska (1), Jacek Kawalec (2)

1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Politechnika Śląska, Gliwice

STABILIZACJA GEORUSZTEM HEKSAGONALNYM PODŁOŻA POD TRASĘ NARCIARSKĄ NA SKŁADOWISKU

słowa kluczowe: georuszt heksagonalny, stabilizacja, grunt antropogeniczny, rekultywacja składowisk
abstrakt:

W artykule przedstawiono przykład zastosowania i analizy stateczności
skarpy wzmocnionej georusztem heksagonalnym (tzw. georusztem trójosiowym) wbudowanym
w narożu składowiska odpadów Radiowo, w projektowanej narciarskiej trasie
zjazdowej. Konstrukcja żeber w georusztach heksagonalnych oparta jest na strukturze
trójkąta równobocznego, dzięki czemu dochodzi do bardziej równomiernego rozkładu obciążeń
na podłoże niż w przypadku często używanych georusztów jednoosiowych oraz
dwuosiowych. Struktura heksagonalna georusztu zapewnia również dużą wytrzymałość
i sztywność we wszystkich kierunkach oraz stabilizację podbudowy konstrukcji drogi. Obliczenia
stateczności składowiska przeprowadzono z zastosowaniem klasycznej metody
analiz stosowanej w geotechnice (metoda Bishopa), z wykorzystaniem parametrów geotechnicznych
odpadów określonych na potrzeby projektu ukształtowania bryły rekultywowanego
składowiska odpadów Radiowo.

pub/15_4_185.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_185.pdf

Zapis do cytowania:

MLA (), Eugeniusz Koda, et al. "STABILIZATION BY HEXAGONAL GEOGRID OF SKI SLOPE’S SUBSOIL ON THE LANDFILL." Acta Sci.Pol. Arch. 15.4 (2016): 185-194.
APA (2016). STABILIZATION BY HEXAGONAL GEOGRID OF SKI SLOPE’S SUBSOIL ON THE LANDFILL. Acta Sci.Pol. Arch. 15 (4), 185-194
ISO 690 (), Eugeniusz Koda, et al. STABILIZATION BY HEXAGONAL GEOGRID OF SKI SLOPE’S SUBSOIL ON THE LANDFILL. Acta Sci.Pol. Arch., 2016, 15.4: 185-194.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-185.html