SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 17-30

Katarzyna Jeleniewicz (1), Stanisław Raczyńsk (1)i, Krzysztof Karsznia (1), Łukasz Uchański (2), Wojciech Gilewski (3)

1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.
3
Politechnika Warszawska, Warszawa

BADANIA EKSPERYMENTALNE KRÓTKICH CIENKOŚCIENNYCH PROFILI STALOWYCH Z UŻYCIEM TECHNIK GEODEZYJNYCH

słowa kluczowe: kształtowniki cienkościenne, gięcie na zimno, skaner laserowy, pręty ściskane
abstrakt:

Konstrukcje cienkościenne cieszą się rosnąca popularnością ze względu na
lekkość, łatwość montażu oraz prostą technologię wytwarzania. Są one jednak podatne
na utratę stateczności (miejscowej lub ogólnej), dlatego często zdarza się, że o nośności
elementu konstrukcyjnego decyduje wyboczenie lub stan powyboczeniowy. Ocena oraz
pomiar deformacji jest więc kluczowym zadaniem, które należy wykonać, aby poprawnie
zaprojektować tego typu konstrukcję. Celem, jaki postawili sobie autorzy pracy, było wykonanie
wstępnych badań laboratoryjnych, na podstawie których ocenione zostały możliwości
wykorzystania technik geodezyjnych przy pomiarze przemieszczeń poziomych
kształtowników stalowych ulegających globalnej i miejscowej utracie stateczności pod
wpływem osiowej siły ściskającej.

pub/15_4_17.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA (), Katarzyna Jeleniewicz, et al. "EXPERIMENTAL RESEARCH OF SHORT THIN-WALLED STEEL STRUCTURESBY USING GEODETIC TECHNIQUES." Acta Sci.Pol. Arch. 15.4 (2016): 17-30.
APA (2016). EXPERIMENTAL RESEARCH OF SHORT THIN-WALLED STEEL STRUCTURESBY USING GEODETIC TECHNIQUES. Acta Sci.Pol. Arch. 15 (4), 17-30
ISO 690 (), Katarzyna Jeleniewicz, et al. EXPERIMENTAL RESEARCH OF SHORT THIN-WALLED STEEL STRUCTURESBY USING GEODETIC TECHNIQUES. Acta Sci.Pol. Arch., 2016, 15.4: 17-30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-17.html