SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 113-126

Piotr Zieliński (1), Andrzej T. Wojtasik (1, 2)

1GT Projekt, Swadzim
2
Politechnika Poznańska, Poznań

PROJEKTOWANIE PRZEMIESZCZENIOWYCH PALI WKRĘCANYCH – ANALIZA DOŚWIADCZEŃ

słowa kluczowe: przemieszczeniowy pal, nośność, przemieszczenie, sondowanie CPT, obliczenia pali, grunt niespoisty
abstrakt:

Mając na uwadze brak krajowych wytycznych dotyczących metod obliczania
przemieszczeniowych pali wkręcanych oraz liczne awarie, których powstanie wiąże się
z błędnym wymiarowaniem takich pali, w artykule porównano różne podejścia obliczeniowe.
Ponadto poddano krytycznej analizie kilka wybranych projektów, mając na celu przedstawienie
praktycznego zastosowania przedstawionych podejść obliczeniowych. Analizę
ograniczono do współpracy pali z podłożem niespoistym.

pub/15_4_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA (), Piotr Zieliński, et al. "SCREW DISPLACEMENT PILES DESIGN – PRACTICAL ANALYSIS." Acta Sci.Pol. Arch. 15.4 (2016): 113-126.
APA (2016). SCREW DISPLACEMENT PILES DESIGN – PRACTICAL ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Arch. 15 (4), 113-126
ISO 690 (), Piotr Zieliński, (, Andrzej T. Wojtasik, ), . SCREW DISPLACEMENT PILES DESIGN – PRACTICAL ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Arch., 2016, 15.4: 113-126.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-113.html