SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 3–13

Marcin Piwowarski

PRZEWODNICTWO CIEPLNE W OŚRODKACH PERIODYCZNIE WIELOSKŁADNIKOWYCH

słowa kluczowe: przewodnictwo cieplne, przewodniki wieloskładnikowe, modele uśrednione
abstrakt: W pracy wyprowadzono model uśredniony przewodnictwa cieplnego dla przewodników wieloskładnikowych, warstwowych i szkieletowych. Opisano metodę doboru funkcji kształtu dla zagadnień brzegowo-początkowych. Rozwiązano wybrane zagadnienia niestacjonarne wraz z określeniem wpływu zmiennych wartości współczynnika przewodności cieplnej oraz zmiennych wymiarów komórki periodyczności na przewodnictwo cieplne.
pub/13_2_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piwowarski, Marcin. "HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY MULTICOMPONENT MEDIA." Acta Sci.Pol. Arch. 13.2 (2014): 3–13.
APA (2014). HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY MULTICOMPONENT MEDIA. Acta Sci.Pol. Arch. 13 (2), 3–13
ISO 690 PIWOWARSKI, Marcin. HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY MULTICOMPONENT MEDIA. Acta Sci.Pol. Arch., 2014, 13.2: 3–13.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-3.html