SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 13 (2) 2014 str. 121–124

Andrzej Ciepielowski

CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI

słowa kluczowe: WIESŁAW NAGÓRKA
abstrakt: CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI
pub/13_2_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt2/13_2_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ciepielowski, Andrzej. "CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI." Acta Sci.Pol. Arch. 13.2 (2014): 121–124.
APA (2014). CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI. Acta Sci.Pol. Arch. 13 (2), 121–124
ISO 690 CIEPIELOWSKI, Andrzej. CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIESŁAWA NAGÓRKI. Acta Sci.Pol. Arch., 2014, 13.2: 121–124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume13/issue2/abstract-121.html