SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 12 (3) 2013 str. 99–109

Zenon Szypcio, Katarzyna Dołżyk

NOŚNOŚĆ NA PRZESUNIĘCIE FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

słowa kluczowe: fundament bezpośredni, nośność na przesunięcie, Eurokod 7
abstrakt: W pracy przedstawiono metodykę sprawdzania nośności na przesunięcie fundamentów bezpośrednich zgodnie z Eurokodem 7. Omówiono problem nośności na przesunięcie w warunkach „z odpływem” i „bez odpływu”. Szeroko opisano metodę wyznaczania wartości kąta tarcia wewnętrznego w stanie krytycznym dla gruntów niespoistych oraz przytoczono na podstawie analiz literatury przybliżone wartości dla gruntów spoistych. Omówiono zagadnienie doboru współczynników cząstkowych dla oddziaływań stabilizujących i destabilizujących oraz szczególne przypadki spotykane w praktyce inżynierskiej.
pub/12_3_99.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szypcio, Zenon, and Katarzyna Dołżyk. "SLIDING RESISTANCE OF SHALLOW FOUNDATIONS." Acta Sci.Pol. Arch. 12.3 (2013): 99–109.
APA (2013). SLIDING RESISTANCE OF SHALLOW FOUNDATIONS. Acta Sci.Pol. Arch. 12 (3), 99–109
ISO 690 SZYPCIO, Zenon, DOłżYK, Katarzyna. SLIDING RESISTANCE OF SHALLOW FOUNDATIONS. Acta Sci.Pol. Arch., 2013, 12.3: 99–109.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume12/issue3/abstract-99.html