SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 10 (3) 2011 str. 35–43

Wojciech Gilewski, Andrzej Kasprzak

TENSEGRITY W KONSTRUKCJACH MOSTOWYCH

słowa kluczowe: konstrukcje tensegrity, projektowanie mostów
abstrakt: W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat zastosowania konstrukcji tensegrity w projektowaniu mostów i kładek dla pieszych. W ostatnich kilku latach pojawiają się nowe projekty i realizacje konstrukcji tego typu. Do najważniejszych jej zalet należy zaliczyć lekkość i możliwość samodiagnozowania i samonaprawy. Ocena literatury wskazuje, że w najbliższym czasie należy spodziewać się nowych projektów i aplikacji inteligentnych mostów i kładek dla pieszych tensegrity.
pub/10_3_35.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt3/10_3_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewski, Wojciech, and Andrzej Kasprzak. "TENSEGRITIES IN BRIDGE STRUCTURES." Acta Sci.Pol. Arch. 10.3 (2011): 35–43.
APA (2011). TENSEGRITIES IN BRIDGE STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Arch. 10 (3), 35–43
ISO 690 GILEWSKI, Wojciech, KASPRZAK, Andrzej. TENSEGRITIES IN BRIDGE STRUCTURES. Acta Sci.Pol. Arch., 2011, 10.3: 35–43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume10/issue3/abstract-35.html