SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

RECENZENCI ACTA ARCHITECTURA

2018

dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr hab. inż. arch. Radosław Barek, Politechnika Poznańska, Poznań
dr inż. Marek Bauer, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. Andrzej Batog, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska, Gdańsk
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
dr inż. Włodzimierz Cichy, Politechnika Gdańska, Gdańsk
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr inż. Angelika Duszyńska, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr Zbigniew Frankowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Dr Ing Eduardo Aguilera Gomez, Universidad de Guanajuato, Mexico
dr inż. Wojciech Gosk, Politechnika Białostocka, Białystok
dr hab. inż. Anna Grabiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. Izabela Hager, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. Maciej Hawrysz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, Politechnika Białostocka, Białystok
dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Grzegorz Kacprzak, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, Politechnika Poznańska, Poznań
dr inż. Jacek Kawalec, Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Jacek Korentz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
dr hab. inż. Stanisław Kostecki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. Piotr Kozioł, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Bydgoszcz
prof. dr hab. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Marcin Lefik, Politechnika Łódzka, Łódź
dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr inż. Mateusz Malinowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
dr inż. Józef Mirecki, Geoteko, Warszawa
dr inż. Monika Mitew-Czajewska, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr inż. Piotr Ostrowski, Politechnika Łódzka, Łódź
dr inż. Agata Pawłat-Zawrzykraj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
dr hab. inż. Wojciech Puła, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
dr inż. Bogdan Rymsza, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. Zdzisław Skutnik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków
dr hab. inż. Piotr Srokosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. Dr Ing Milada Šťastná, Mendal University in Brno, Czech Republic
dr hab. Mateusz Stępień, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Białystok
dr hab. inż. Leszek Szojda, Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. nzw. dr hab. inż. Zenon Szypcio, Politechnika Białostocka, Białystok
dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk
dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. Tomasz Tymiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
dr hab. Marzena Wińska-Krysiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. Konrad Witczak, Politechnika Łódzka, Łódź
prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, Politechnika Gdańska, Gdańsk

2017

dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr hab. inż. arch. Radosław Barek, Politechnika Poznańska, Poznań
dr inż. Anna Baryła, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr doc. inż. Renáta Baskova, TUKE, Slovakia
prof. dr hab Stanisław Belniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
prof. dr hab. inż. Jan Bień, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. inż. Magdalena Borys, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Wiesław Gądek, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr ing. Eduardo Aguilera Gomez, Universidad de Guanajuato, Mexico
dr hab. inż. Anna Grabiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. Andrzej Gruchot, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Politechnika Gdańska, Gdańsk
dr inż. Tomáš Hanák - Brno University of Technology, Czech Republic
prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki -  Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wrocaław
prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska, Poznań
dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, Politechnika Lubelska, Lublin
prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, Politechnika Poznańska, Poznań
dr inż. Ewa Kaznowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. Zbigniew Kledyński, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr  inż.  Jana Korytarova - Brno University of Technology, Czech Republic
dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. AGH, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków
dr inż. Paweł Król, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Paweł Łukowski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. Grzegorz Majewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr Maciej Maślakowski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
dr inż. Waldemar Misiak,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Zielona Góra
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. AGH, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków
dr hab. inż. Jerzy Pasławski – Politechnika Poznańska, Poznań
dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr inż. arch. kr. Agata Pawłat-Zawrzykraj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
dr hab. Mieczysław Połoński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. Jan Antoni Rubin, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr inż. Iwona Rybka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
dr inż. Elżbiera Szafranko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński, Politechnika Krakowska, Kraków
dr inż. Dariusz Walasek, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. inż. Andrzej Wałęga, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
dr hab. inż. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Poznań
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, Politechnika Poznańska, Poznań
dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, Politechnika Warszawska, Warszawa

2016

dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Andrzej Batog, Politechnika Wrocławska, Wrocław

dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska, Gdańsk

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

dr hab. inż. Dorota Bzowska, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Marcin Cudny, Politechnika Gdańska, Gdańsk

prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Politechnika Krakowska, Kraków

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Paweł Falaciński, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. Jan Gaszyński, Politechnika Krakowska, Kraków  

prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, Politechnika Koszalińska, Koszalin

dr inż. Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

dr inż. Anna Gołębiewska, Geoteko Sp. z o.o., Warszawa

dr inż. Wojciech Gosk, Politechnika Białostocka, Białystok

dr inż. arch. Mirosława Górecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

prof. dr hab. inż. Marian Granops, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, Politechnika Krakowska, Kraków

dr inż. Bolesław Kłosiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Beata Kowalska, Politechnika Lubelska, Lublin

dr hab. inż. Adam Krasiński, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Piotr Król, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Marek Lefik, Politechnika Łódzka, Łódź

dr hab. inż. Mirosław Lipiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Agnieszka Machowska, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Jan Matysiak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. Rafał Ossowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Piotr Ostrowski, Politechnika Łódzka, Łódź

dr hab. inż. Krzysztof Parylak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Wojciech Puła, Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

dr inż. Bogdan Rymsza, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Franciszek Sawczuk, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Jerzy Sękowski, Politechnika Śląska, Gliwice

dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Białystok

dr Tomasz Szczepański, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

dr hab. inż. Zenon Szybcio, Politechnika Białostocka, Białystok

dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk

dr hab. Marek Tarnawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin

dr hab. inż. Andrzej Truty, Politechnika Krakowska, Kraków

dr hab. inż. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

dr inż. Artur Wirowski, Politechnika Łódzka, Łódź

dr inż. Krzysztof Wiśniewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka, Białystok

dr inż. Janina Zaczek-Peplinska, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

2015

prof .dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Szczepan L. Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Ryszard R. Kaczyński, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. inż. Roman Marcinkowski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Stanisław Matysiak, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Marian Mokwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Mieczysław Połoński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Paweł Popielski, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska

dr hab. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

2014

prof. dr hab. inż. Lesław Brunarski, Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, Politechnika Warszawska

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Michał Knauff, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Eugeniusz Koda , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej

dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

dr inż. Jarosław Szulc , Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Edward Szymański, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska

2013

dr hab. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Szczepan Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jan Gaszyński, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka

dr inż. Anna Gołębiewska, Geoteko, Warszawa

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Krzysztof Karsznia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Wojciech Puła, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Maria Sulewska, Politechnika Białostocka

dr inż. Jarosław Szulc, Instutyt Techniki Budowlanej, Warszawa

dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, Uniwersytet Opolski

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

2012

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Henryk Grodzki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska

dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

prof. dr hab. Edward Szymański, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr hab. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Hanka Zaniewska, Instytut Rozwoju Miast, Kraków