SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

RECENZENCI ACTA ARCHITECTURA

2016

dr hab. inż. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Andrzej Batog, Politechnika Wrocławska, Wrocław

dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska, Gdańsk

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

dr hab. inż. Dorota Bzowska, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Marcin Cudny, Politechnika Gdańska, Gdańsk

prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, Politechnika Krakowska, Kraków

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Paweł Falaciński, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. Jan Gaszyński, Politechnika Krakowska, Kraków  

prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, Politechnika Koszalińska, Koszalin

dr inż. Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

dr inż. Anna Gołębiewska, Geoteko Sp. z o.o., Warszawa

dr inż. Wojciech Gosk, Politechnika Białostocka, Białystok

dr inż. arch. Mirosława Górecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

prof. dr hab. inż. Marian Granops, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, Politechnika Krakowska, Kraków

dr inż. Bolesław Kłosiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Beata Kowalska, Politechnika Lubelska, Lublin

dr hab. inż. Adam Krasiński, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Piotr Król, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Marek Lefik, Politechnika Łódzka, Łódź

dr hab. inż. Mirosław Lipiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Agnieszka Machowska, Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Jan Matysiak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr inż. Marian Łupieżowiec, Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. Rafał Ossowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Piotr Ostrowski, Politechnika Łódzka, Łódź

dr hab. inż. Krzysztof Parylak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Wojciech Puła, Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

dr inż. Bogdan Rymsza, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Franciszek Sawczuk, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Jerzy Sękowski, Politechnika Śląska, Gliwice

dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, Politechnika Białostocka, Białystok

dr Tomasz Szczepański, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

dr hab. inż. Zenon Szybcio, Politechnika Białostocka, Białystok

dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk

dr hab. Marek Tarnawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin

dr hab. inż. Andrzej Truty, Politechnika Krakowska, Kraków

dr hab. inż. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

dr inż. Artur Wirowski, Politechnika Łódzka, Łódź

dr inż. Krzysztof Wiśniewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka, Białystok

dr inż. Janina Zaczek-Peplinska, Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

2015

prof .dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. Marek Chalecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Szczepan L. Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Ryszard R. Kaczyński, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. inż. Roman Marcinkowski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Stanisław Matysiak, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Marian Mokwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Mieczysław Połoński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Paweł Popielski, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska

dr hab. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Jędrzej Wierzbicki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

2014

prof. dr hab. inż. Lesław Brunarski, Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, Politechnika Warszawska

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Michał Knauff, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Eugeniusz Koda , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej

dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

dr inż. Jarosław Szulc , Instytut Techniki Budowlanej

prof. dr hab. inż. Edward Szymański, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr hab. Ewaryst Wierzbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska

2013

dr hab. Lech Bałachowski, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Adam Bolt, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Szczepan Dąbkowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jan Gaszyński, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka

dr inż. Anna Gołębiewska, Geoteko, Warszawa

dr inż. Jacek Jaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Krzysztof Karsznia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Wojciech Puła, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Maria Sulewska, Politechnika Białostocka

dr inż. Jarosław Szulc, Instutyt Techniki Budowlanej, Warszawa

dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, Uniwersytet Opolski

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Politechnika Białostocka

2012

prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Henryk Grodzki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk, Politechnika Warszawska

dr inż. Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska

dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

prof. dr hab. Edward Szymański, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dr hab. Monika Wągrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Hanka Zaniewska, Instytut Rozwoju Miast, Kraków