SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Komitet redakcyjny Acta Scientiarum Polonorum Architectura

 

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW (redaktor naczelny)

prof. dr hab. inż. Andrzej Ciepielowski

dr hab. inż. Sławomir Bajkowski, prof. SGGW

dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW

dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak

dr inż. Vazgen Bagdasaryan (sekretarz)

 

 

Redakcja

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

tel. 22 59 35 392
acta_architectura@sggw.pl

architectura.actapol.net

 

 

Wydawca

 

Wydawnictwo SGGW

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

wydawnictwo@sggw.pl

www.wydawnictwosggw.pl